Print dit bijbelgedeelte

Bijbelgedeelte bij 14 juli
Lezen: Klaagliederen 3: 21-27
Vertaling 1951
21 Dit zal ik mij te binnen brengen,
daarom zal ik hopen:
 
22 Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn,
want zijn barmhartigheden houden niet op,
23 elke morgen zijn zij nieuw,
groot is uw trouw!
24 Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE,
daarom zal ik op Hem hopen.
 
25 Goed is de HERE voor wie Hem verwachten,
voor de ziel die Hem zoekt;
26 goed is het, in stilheid te wachten
op het heil des HEREN;
27 goed is het voor de man,
dat hij een juk in zijn jeugd draagt.
   
De Nieuwe Bijbelvertaling
21 Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast:
 
22 Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
23 Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
25 Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht.
26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
27 Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd.
www.bijbelsdagboek.nl
Terug naar het dagboek